info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

CPR First Aid Training Bangkok

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ บุคคลแรกๆ ที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ อาจเป็น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรืออาจเป็นตัวคุณเอง ข่าวดี!

ควรทำอย่างไร

หลักสูตร

All of our courses follow the latest international standards & protocols as established by members of the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), members include the American Heart Association & European Resuscitation Council.

ชั้นเรียนที่สอน

0

ชั่วโมงสอน

0

คนที่ได้รับการฝึกฝน

0

ชีวิตที่บันทึกไว้

0

ปัจจุบัน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความสำคัญและต้องการให้พนักงานทุกคนได้ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ในการปฐมพยาบาลและการ CPR ตามแนวปฏิบัติสากลล่าสุด

Emergency First Response® การดูแลแบบปฐมภูมิ (CPR) และทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) การใช้เครื่องกระตุกฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลซึ่งมีระยะเวลารับรองครอบคลุม 2 ปี จากสำนักงานใหญ่ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

เนื้อหาหลักสูตรคลอบคลุมทักษะการช่วยเหลือชีวิต ทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation : CPR) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (automated external defibrillator : AED) การจัดการภาวะเลือดไหลรุนแรง การช่วยเหลือผู้ที่มีการสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจทั้งในผู้ที่รู้สึกตัวและผู้ที่ไม่รู้สึกตัว ข้อควรระวังในผู้ที่ภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และการจัดการผู้ที่มีภาวะช๊อก.

เราได้จัดการอบรมการปฐมพยาบาลและ CPR ทั้งในกรุงเทพมหานครและศูนย์การอบรมต่างๆทั้งใน เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสะดวกต่อการประยุกต์ใช้ในสถานที่จริง เราได้มีการจัดอบรม “ในสถานที่ทำงาน” ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน ในแต่ละหลักสูตรจะประกอบไปด้วยเอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 2 ปี

ผู้เข้าฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลมาก่อน ในการอบรมทุกครั้งทางเรามีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างครบครัน และคุณสามารถใช้เวลาเพียง 1 วันในการเข้าอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหลักสูตรยอดนิยมของเรา.ในสถานที่ฝึกอบรมปกติซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ พัทยาหรือภูเก็ต

หลักสูตรทักษะการช่วยชีวิต และ CPR

ใครบ้างที่เหมาะกับหลักสูตรนี้?
  • พ่อแม่ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก
  • คุณครูที่โรงเรียน วัยรุ่น
  • ครู Fitness , มัคคุเทศน์
  • พนักงานโรงแรม พนักงานในโรงงาน
  • พนักงานของรัฐและเอกชน
  • ลูกเรือ
  • ครูสอนโยคะ ครูสอนออกกำลังกาย
  • ครูสอนว่ายน้ำ ครูสอนดำน้ำ

CPR First Aid Training Bangkok

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ บุคคลแรกๆ ที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ อาจเป็น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรืออาจเป็นตัวคุณเอง ข่าวดี! คนที่ผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและ CPR จะทำให้การช่วยบุคคลในภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาจะรู้ว่า ควรทำอย่างไร

ร่วมอบรมการปฐมพยาบาลและ CPR ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาเราถึงเป็น บริษัทฝึกอบรมปฐมพยาบาล CPR อันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หลักสูตรนี้ คุณสามารถพัฒนาทักษะในการช่วยชีวิตตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดของ American Heart Association & ILCOR.ผ่านครูผู้สอนเจ้าของภาษาทั้งไทยและอังกฤษ ที่ทำการอบรมดังกล่าวสนุกและคุ้มค่า! หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Emergency First Response® EFR คลิกที่ "หลักสูตร" ด้านบนหรือ คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและราคา

สำหรับการฝึกอบรมที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลเป็นระยะเวลา 2 ปี จาก Emergency First Response EFR จะช่วยให้คุณมั่นใจในการเข้าไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดที่ทำงาน ที่บ้าน โรงเรียนหรือเกิดในช่วงวันหยุดของคุณ! เข้าร่วมประสบการณ์การพัฒนาความรู้ที่สนุก ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยความรู้กับเรา พร้อมกับได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม คลิกเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม การอบรม CPR

Become an Emergency First Responder

EFR Certified

First Aid Training Bangkok EFR Certified

ลูกค้า

Planning to get certified? You're in good company, many of the world's leaders have chosen us, and so can you!
Satisfied Clients of First Aid Training Bangkok